Diefstal Wallaby?s

woensdag 13 augustus 2014

Enter - De politie is 12 augustus een onderzoek gestart naar de vermoedelijke diefstal van vier Wallaby?s (kleine kangoeroe) in Enter.

Dinsdagavond werd rond 20.00 uur gemeld dat er vier wallaby?s, drie volwassenen een jong, ontvreemd zijn vanaf de Rondweg in Enter. Ter plaatse bleek dat ereen gat in de omheining was gemaakt op een dusdanige wijze dat het niet mogelijkis dat de dieren hierdoor ontsnapt zijn. Tevens is op 23 mei jl. ook een poginggedaan om hier wallaby?s te ontvreemden. Dit werd destijds voorkomen door eenalerte getuige. Hoewel er onderzoek geweest is naar de mogelijke verdachtenheeft dit niet geleid tot vervolging.

De recherche is een onderzoek gestart waarbij gekeken wordt of er elders ookwallaby?s ontvreemd zijn en of er overeenkomsten zijn in de werkwijzen. In ditonderzoek zal ook de diefstal van wallaby?s in Deurningen van juni jl. wordenmeegenomen.

Getuigen gezocht

De politie vraagt getuigen zich te melden. Mogelijk is bezoekers van denaastgelegen camping iets verdacht opgevallen. Heeft u informatie, neemt u dancontact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem0800-7000.

2014082007, 2014052805, 2014064720

bron: politie.nl | Categorie: diefstal


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Enter | 112 alarmeringen Enter | Goedkoop Tanken in Enter | Supermarkten in Enter | Weerbericht Enter