Grote verkeers- en criminaliteitscontrole A1 Oost-Nederland

vrijdag 17 april 2015

Rijssen/Holten - Van donderdagavond 16 op vrijdag 17 april hield de politie samen met diverse andere opsporingsinstanties in Oost-Nederland een grootschalige verkeers- en criminaliteitscontrole op de A1 (Voorst). De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen nadrukkelijk op het tegengaan van mobiel banditisme. In totaal zijn 293 voertuigen gecontroleerd.

Op basis van beschikbare informatie, waaronderANPR

, werd van 22.30 tot 03.30 uur gericht geselecteerd en gecontroleerd. De A1is een belangrijke verkeersader die door criminelen veelvuldig wordt gebruiktvoor toegang tot Oost-Nederland en daarnaast om het gebied zo snel mogelijk teverlaten. Auto?s werden grondig doorzocht op buit of inbrekersgereedschap eninzittenden werden gevraagd naar reisroute en reisdoel. Met statische endynamische controles werd ook nieuwe informatie verzameld die waardevol kan zijnvoor de uitvoering van toekomstige onderzoeken en controles.

De actie maakt onderdeel uit van de internationale verkeers? encriminaliteitscontrolelijn Amsterdam-Warschau. Doel van deze lijn is onder meerhet vergroten van de pakkans van doelgroepen die over een langere afstand vandeze route van circa 1500 km gebruik maken.

In n van de gecontroleerde auto?s bleken geprepareerde tassente liggen, die vaak voor winkeldiefstallen gebruikt worden. De inzittendenkregen een proces-verbaal omdat de tassen onder inbrekerswerktuigen vallen. Eenautomobilist met aanhanger negeerde een stopteken, na een korte achtervolgingkon hij aangehouden worden. De aanhanger bleek een vals kenteken te hebben en isin beslag genomen.

Er werden ook diverse verkeersovertredingen geconstateerd. Zohad een automobilist geen geldig rijbewijs, kreeg een automobilist een bon omdater teveel mensen in n auto zaten en werden er in totaal 119snelheidsovertredingen geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 174km/u.

Bij de actie zijn ook meerdere openstaande boetes gend. Enpersoon had in totaal 12.000 euro aan boetes openstaan. Met behulp van anderenkon hij ter plaatse bijna de helft van het bedrag voldoen, over de rest zijnafspraken gemaakt.

Ook de Belastingdienst kon openstaande schulden innen, in totaalvoor ongeveer 13.500 euro. Ook werd er op vijf voertuigen beslag gelegd.

Aan deze gezamenlijke controle werkten ongeveer 90 medewerkersvan politie, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Drugs ExpertiseNederland (DEN), Douane, Rijkswaterstaat, Belastingdienst, PolizeidirektionOsnabrck (Niedersachsen) en Polizeiprsidium Mnster (Nordrhein-Westfalen).

Nederland heeft, net als veel ons omringende landen, last van mobiele bendesdie Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. Debendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, winkeldiefstal, straatrovenen zakkenrollerij (high impact crime). De buit wordt verkocht of weer meeteruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensiveringvan de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met deoverige landen van Europa. Door heel het land worden jaarlijks op diverseplaatsen intensieve acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditismetegen te gaan.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Enter | 112 alarmeringen Enter | Goedkoop Tanken in Enter | Supermarkten in Enter | Weerbericht Enter